WYKRES WIEKÓW

WYKRES WIEKÓW

WYKRES WIEKÓW

Dodaj swój komentarz »


Spis katalogów,Lista katalogów,Baza katalogów,Multikod katalog
promocja strony
Znaczenie liter na Wykresie, czym jest Wykres Wieków - odpowiedź, krótkie przedstawienie Boskiego Planu Wykres Wieków jest graficzną ilustracją Boskiego Planu, której zadaniem jest służenie pomocą w zrozumieniu tego Planu za pomocą naszego wzroku. Pismo Święte objawia logiczny i harmonijny Boski Plan, odnoszący się do przeszłości (Pierwszy Świat), teraźniejszości (Drugi Świat) i przyszłości (Trzeci Świat), oraz wyjaśniający postępowanie Boga w tym czasie, w sposób bardziej harmonijny i sensowny niż powszechnie jest rozumiany. Biblia stosuje słowo świat do wielu rzeczy, lecz w temacie Boskiego Planu, słowo świat używane jest w znaczeniu - porządku rzeczy w rodzinie ludzkiej. Dlatego Boski Plan oznacza trzy porządki w rodzinie ludzkiej, obejmujące okres od stworzenia Adama do Wieków Przyszłych Trzeciego Świata. Ukoronowaniem Boskiego Planu jest powstanie doskonałego, wiecznego, uniwersalnego państwa, które Biblia określa jako Królestwo Boże.

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii: